Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Milí rodičia,

pred prvovyšetrením si vytlačte dotazník a pripravte si prosím písomne odpovede na otázky v dotazníku.

Obtiaže popíšte prosím podrobne.  Dotazník nám odovzdáte pre prvým vyšetrením v našej ambulancii.

Ďakujeme.