Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Alergénová imunoterapia sublinguálna prípravkom Oralair, Grazax ...

V prípade ak Vám bola odporučená takáto forma liečby alergického ochorenia na základe klinických príznakov, výsledkov kožných testov a laboratórnych vyšetrení a s liečbou ste súhlasili sú pre Vás dôležité nasledovné informácie:

  1. S liečbou začíname mimo sezóny, v prípade celoročnej alergie v čase stabilizovaných príznakov alergie - lekár podľa typu alergénu vo vakcíne sa s Vami dohodne o najvhodnejšom čase začatia jej podávania. Schéma liečby je individuálna podľa typu vakcíny.
  2. Prvé podanie tejto liečby je na ambulancii po dohovore ráno nalačno. Liečivo sa nezapíja!!
  3. Na podanie liečiva prichádza pacient zdravý, bez zvýšenej teploty a pocitu choroby, bez prejavov akútneho herpesu, nie v čase liečby antibiotikami.
  4. V prípade objavenia sa nových ochorení, nových liekov indikovaných iným lekárom počas liečby – viď kontraindikácie podania tejto liečby, je dôležité o tomto fakte vopred informovať lekára. O všetkých zmenách vo vašom zdravotnom stave informujte lekára.
  5. Nakoľko sa jedná o podanie alergénu a môže sa vyskytnúť aj závažná nežiadúca reakcia, po podaní injekcie pacient čaká v čakárni 30 minút. Hlási každú reakciu, aj lokálnu – pocit svrbenia , trpnutia v dutine ústnej.....( aj neskoršiu ak sa vyskytla doma ). Po 30 minutách po podaní vakcíny sa ohlási lekárovi.
  6. Počas čakania po podaní vakcíny nasledujúcich 30 minút nie je vhodné mať v ústach cukríky, žuvačky. Prosíme nekonzumujte ani jedlo. To isté platí pri jej následnom podávaní v domácom prostredí.
  7. Po prevzatí lieku z lekárne pacient ( týka sa Staloralu ) ho uloží do chladničky a následne prinesie celé balenie k prvému podaniu do ambulancie. Po dohode je možné zabezpečiť jeho prevoz priamo z lekárne do ambulancie spoločnosťou Myelli. Liečivo hradí pacient v takomto prípade na účet lekárne.
  8. U detí do 18 rokov vakcínu podávame len v sprievode rodiča (v prípade sprievodu iných členov rodiny nad 18 rokov – poprosíme rodiča napísať splnomocnenie o sprievode).
  9. Liečba sa prerušuje pri akútnych ochoreniach dýchacích ciest, po vytrhnutí zuba, v prípade výskytu áft v dutine ústnej.
  10. Po prerušení liečby dlhšie ako dva týždne kontaktujte lekára.