Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Epikutánne testy

Epikutánne testy sú osobitou formou kožného testovania na diagnostiku oneskorenej alergickej reakcie na koži. Lepia sa na pokožku chrbta v špeciálnych testovacích pásoch, na ktoré nanášame vzorky jednotlivých alergénov, ktoré sú najčastejšími vyvolávateľmi kontaktnej dermatitídy. Sú to látky, s ktorými sa stretávame v bežnom živote. Testy zahŕňajú skupinu kovov, kozmetík, parfémov, konzervačných látok, plastov, gumy, lepidiel, živíc, liečiv, rastlín, rôznych iných látok z bežného života. Zvyčajne používame sadu 30 alergénov (allergEAZE), ktoré patria medzi najčastejších vyvolávateľov kontaktného ekzému. Následne podľa výsledku základnej testovacej sady je možné v následnom teste roztestovať skupiny niektorých alergénov. Eventuálne v prípade profesnej expozície je možné vytestovanie špecifických alergénov, s ktorými pacient prichádza do kontaktu. Testujeme aj dentálne materiály.

Testovanie vyžaduje štandardne 3 návštevy v ambulancii v jednom týždni – pondelok, stredu , štvrtok.

1 deň: doplnenie anamnézy, klinické vyšetrenie a nalepenie epikutánnych testov

po 48 hodinách: prvé odčítanie

po 72 hodinách: druhé odčítanie a vyhodnotenie so záverom

Termín vyšetrenia si zadajte  cez online objednanie sa v zložke Epikutánne testy - termíny sú od 12.30, umožní Vám to objednať sa  v pondelkový termín.

 

Testy sa lepia na pokožku chrbta, kde sa ponechajú 48 hodín. Po ich nalepení pacient odchádza domov. Bez výraznejšieho obmedzenia vykonáva bežné činnosti svojho života. Nesmie sa však kúpať, miesto nalepenia epikutánnych testov nesmie prísť do kontaktu s vodou.  Taktiež nie je vhodné v čase nalepených testov vykonávať športovú aktivitu resp. fyzickú prácu pri ktorej sa môžete viac spotiť.  Po 48 hodinách je prvé odčítanie kožnej reakcie. Testy odlepujeme v ambulancii. Po ich odstránení počkáte 20-30 minút a následne  lekár hodnotí vznik lokálnej reakcie v mieste pôsobenia konkrétneho alergénu. Ďalšie vyhodnotenie testov lekárom je po 72 hodinách (v niektorých situáciach po 96 hodinách )Testovanie sa končí poučením pacienta o výsledku testovania a radami, akým alergénom sa má vyhýbať. Testovanie je bezbolestné. Počas testovania môžete pociťovať mierne svrbenie alebo pálenie pokožky. Toto miesto si mechanicky nedráždite. Testy si sami neodstraňujte. V prípade, že svrbenie alebo pálenie pokožky je príliš silné kontaktujte ambulanciu. Vyšetrenie vykonávame aj deťom, kde individuálne lekár vyberie jednotlivé testované alergény. Netestujeme tehotné ženy.

Informujte lekára o všetkých ochoreniach pre, ktoré sa liečite a liekoch, ktoré užívate!

  • Testovacia plocha: horná časť chrbta ( v indiv. Prípadoch rameno)
  • Čas naloženia: 48 hodín
  • V mieste aplikácie: zdravá koža bez ekzématóznych lézii
  • Testovacie miesto bez topickej liečby kortikosteroidmi aspoň 14 dní
  • Testovacie miesto bez UV liečby aspoň 4 týždne
  • Pacient vysadí antihistaminiká aspoň 5-7 dní pred testovaním
  • Pacient bez perorálnej liečbyimunosupresívnymi liekmi: kortikoidmi, cyklosporínom A, takrolymom

V prípade ak nemôžete z nejakého dôvodu na prvé testovanie prísť – poprosíme kontaktujte nás telefonicky, sms, mailom ( príprava alergénov na testovacie pásy je individuálna, vyžaduje dlhší čas prípravy a materiál ).

KONTAKTNÁ DERMATITÍDA

Kontaktný ekzém je alergické zápalové kožné ochorenie vyvolané expozíciou, vystavením kože precitliveného jedinca špecifickému kontaktnému alergénu. Je to alergická reakcia organizmu na podnety vonkajšieho a vnútorného prostredia, prejavujúca sa zápalom kože.

Dermatitída sa postupne vyvíja po opakovanom vystavení kože pôsobeniu rôznych chemikálií s nízkym dráždiacim potenciálom, ktoré nie sú v danej koncentrácií schopné vyvolať akútnu kontaktnú dermatitídu. Ako vyvolávajúce činitele sa najčastejšie uplatňujú rôzne chemické prípravky využívané v rôznych odboroch pracovnej činnosti a choroba má často charakter profesionálnej dermatózy.

Inou oblasťou ľudskej činnosti, pri ktorej často vzniká chronická kontaktná dermatitída, sú domáce práce – častý kontakt s vodou, mydlom, čistiacimi prostriedkami, práškami na pranie, leštidlami a podobne, tiež vedie k porušeniu ochrannej epidermálnej bariéry, ľahšiemu prieniku a dráždivému pôsobeniu aj nízko koncentrovaných substancií. Vývoju chronickej kontaktnej dermatitídy napomáha aj mechanické dráždenie kože, opakovaný kontakt s pieskom, prachom a podobne.

Základným patogenetickým procesom je postupné kumulujúce sa porušovanie ochranných mechanizmov kože, ktoré vedie k ich zlyhaniu a vývoju zápalovej reakcie na pôsobenie dráždivých škodlivín. Rozhodujúce je porušenie vodného hospodárstva epidermy, poškodenie alebo odstránenie lipidových štruktúr stratum corneum a vyplavenie látok viažucich vodu v koži, tzv. prirodzených hydratačných faktorov. Koža stráca schopnosť viazať vodu, vysušuje sa, praská a zapaľuje sa. Chronická kontaktná dermatitída predstavuje terén, vhodný na prienik alergénov a vývoj alergického kontaktného ekzému.

Príznaky

Prejavy ekzému sú veľmi rozmanité. Spočiatku možno na mieste pôsobenia alergénu pozorovať zápalovú plochu, na ktorej vznikajú svrbivé pupence, pľuzgieriky. Neskôr pľuzgieriky mokvajú, tvoria sa chrasty. Ekzém postupne prechádza do svojho okolia. Objavujú sa nepresne ohraničené, mierne začervenané, erytematózne ložiská suchej kože, s olupovaním a tvorbou trhliniek (ragády) i lichenifikáciou („rozpolíčkovaná“ štruktúra kože), tiež s charakteristickým zhrubnutím a zvýraznením povrchu kože. Často je prítomné svrbenie.

Po prerušení kontaktu chorého so svojím alergénom sa vývoj choroby spomalí. Po opakovanom pôsobení alergénu na kožu precitliveného sa jednotlivé výsevy opakujú.

Prejavy choroby bývajú najčastejšie lokalizované na chrbtoch rúk a predlaktí, ktoré sú najčastejšie vystavené dráždivým látkam z prostredia.

Príčiny vzniku

Kontaktný ekzém vzniká na základe imunitného mechanizmu, a to nie ako antigén – protilátková reakcia, ale bunkami sprostredkovaná v dôsledku imunologickej aktivity T – lymfocytov. Väčšina kontaktných alergénov patrí do skupiny chemických škodlivín s malou molekulovou hmotnosťou. Sú to tzv. haptény, ktoré sa musia v ľudskom tele viazať na bielkoviny, aby sa vytvorili kompletné, plnohodnotné alergény.

K najčastejším vyvolávateľom kontaktného ekzému patria: peruánsky balzam, nikel a jeho zlúčeniny, chróm a jeho zlúčeniny, kobalt a jeho zlúčeniny, guma a gumárenské chemikálie, formaldehyd, parafenyléndiamín, terpentínový olej, plasty, epoxidové živice, polyakrylové a polymetakrylové hmoty, feno- a aminoplasty, polyesterové živice, polyuretánové živice, terapeutiká a kozmetika na vonkajšie použitie (zvyčajne sú to masťové základy, konzervanty, rastliny a drevo, pesticídy a ďalšie. 

Diagnóza

Diagnóza sa stanoví na základe podrobnej a opakovanej anamnézy. Zistením, v akom pracovnom prostredí sa pacient pohybuje, ktoré všetky pracovné pomocné látky a v akom množstve používa a tiež zistením, aké je domáce prostredie opýtaného, aké používa predmety a ich zložky každodennej potreby, vrátane všetkých kontaktov v jeho životnom prostredí. Diagnóza sa stanoví na základe klinického obrazu a potvrdenia epikutánnymi, náplasťovými kožnými testami. Pri tomto teste sa zvyčajne na 48 hodín nalepí na kožu chrbta náplasť, ktorá obsahuje podozrivé látky. Po odstránení sa odčítava opakovane výsledok. Ak miesto začervená, svrbí a páli, znamená to, že pacient je na danú látku alergický, precitlivený.Lekár hodnotí vzniknutú lokálnu reakciu v mieste pôsobenia konkrétneho alergénu. Princípom epikutánneho testu je napodobňovanie kontaktu kontaktného alergénu s pokožkou za určitých podmienok, pričom vyvoláva na koži malý, miniatúrny ekzém.

Liečba

Základnou otázkou liečby kontaktného ekzému je eliminácia (vylúčenie) kontaktu chorého so svojím kontaktným alergénom. Postihnutý sa lokálne ošetruje kortikosteroidnými krémami. Mokvanie sa zastavuje obkladmi s antiseptickými roztokmi. Používajú sa i nesteroidné protizápalové masti.  Na celkovú liečbu sa používaní  antihistaminiká.

Cena  vyšetrenia 52 Eur.