Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Spirometria

Predstavuje základnú vyšetrovaciu metódu na určenie pľúcnych funkcií a je určená na diagnostiku niektorých pľúcnych ochorení a kontrolu účinnosti liečby

SpirostikAko sa na vyšetrenie pripraviť?

  • 15 minút pred vyšetrením by mal byť pacient v kľude
  • Pacient by nemal 2 hodiny pred vyšetrením jesť, piť ani fajčiť, nemal by mať fyzický výkon
  • 6 hodín pred vyšetrením by sa nemal inhalovať záchranný liek na rozšírenie priedušiek, v prípade jeho nutnosti použitia treba informovať o tomto fakte lekára

Od akého veku je možné vyšetrenie realizovať?

  • Vyšetrenie väčšinou zvládnu spolupracujúce deti od veku 4 rokov, niekedy aj o niečo mladšie deti

Priebeh vyšetrenia

Pred vyšetrením pacient informuje personál o váhe , výške, deti aktuálne meriame a vážime. Pacient má na nose štipec, ktorý mu znemožní dýchanie nosom. Do úst si vloží jednorazový náustok so špeciálnym antibakteriálnym filtrom uchytí ho perami, aby nebol únik vzduchu mimo prístroj. V prvej fáze vyšetrenia pokojne pomaly dýcha s normálnym nádychom a výdychom, následne je zdravotníckym personálom vyzvaný k hlbokému nádychu, krátkemu zadržaniu dychu a prudkému výdychu celého objemu s maximálny, úsilím . Výdych trvá aspoň 3 sekundy. Celý manéver sa opakuje 3x.

Bezpečnosť vyšetrenia

Jedná sa o bezbolestné, plne bezpečné vyšetrenie . Je rýchle a spoľahlivé

Kontraindikácie vyšetrenia

Celkovo zlý stav pacienta s výraznými dýchacími ťažkosťami, niektoré pľúcne ochorenia.

Pre pacientov, ktorí nie sú sledovaní v našej ambulancii, resp. na žiadosť pacienta je cena 20 Eur+ 5 Eur za náustok + zhodnotenie výsledku a konzultácia s lekárom 12 Eur.