Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Potravinová alergia

autori: MUDr. Zuzana Rennerová PhD., MUDr. Zuzana Abaffyová, MUDr. Klára Kossárová

Potravinová alergiaAlergie na rôzne potraviny predstavujú stále častejší problém u detí, ale aj u dospelých. Udáva sa, že približne 5 % detí a 3–4 % dospelých je postihnutých nejakou formou alergie na potraviny. O alergii na potraviny hovoríme vtedy, ak sa jedná o abnormálnu imunitnú odpoveď organizmu na požitú potravinu. Prejavy alergie závisia od imunitného mechanizmu, ktorý sa podieľa na ich vzniku. Včasné prejavy – tie, ktoré sa objavujú veľmi rýchlo po požití danej potraviny, sa vyskytujú pri tzv. IgE mediovanej alergii (kedy dochádza k nadmernej tvorbe špecifi ckých protilátok na danú potravinu/alergén). Neskoršie prejavy, objavujúce sa po niekoľkých hodinách až dňoch po konzumácii, sa vyskytujú pri reakcii sprostredkovanej časťou bielych krviniek (tzv. non IgE alergia).
Samotné prejavy môžu byť rôzne - od miernych foriem reakcie až po veľmi závažnú anafylaktickú reakciu, ktorá ohrozuje život. Môžu postihovať
rôzne orgány, prípadne aj viac orgánov naraz. Prejavy sú rozdielne u detí a dospelých, deti reagujú väčšinou na odlišné alergény ako dospelí.

Aké sú teda prejavy potravinovej alergie u detí?

U detí je potravinová alergia často prvým prejavom alergie, pričom následne dochádza k vzniku ďalších ochorení, ako je atopický ekzém, alergická nádcha, bronchiálna astma. Alergické prejavy sa môžu objaviť už veľmi skoro počas dojčeneckého obdobia. Zažívací trakt malých detí ešte neplní dostatočne svoju barierovú funkciu, je vyššia priepustnosť slizníc a pravdepodobne preto sa prvé prejavy objavujú práve u malých detí.

Čítať celý článok